GÖREVLERİMİZ

Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir:

·         Üniversitemiz akademik ve idari hizmetlerini değerlendirmek, kalitesini geliştirmek ve kalite düzeyinin onaylanmasını sağlamak amacıyla yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek.

·         İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak.

·         Dış değerlendirme hazırlıklarını yapmak ve dış değerlendirici kurum, kuruluş ve kurula her türlü desteği vermek.

·         Üniversitenin Stratejik Planını hazırlamak, iyileştirme eylem planları hazırlamak ve gözden geçirme çalışmalarını yürütmek.

·         Başkent Üniversitesi kurumsal gelişiminin izlenmesine yönelik veri tabanlarının oluşturulması ve yönetilmesini sağlamak.

·         Dönemsel ve amaca özel raporlar hazırlamak.

·         Kurumsal gelişimini destekleyecek plan, program ve projelerle ilgili olarak Rektörlükçe belirlenen araştırma ve incelemeleri yapmak.

·         KPSS ve üniversite giriş sınavı sonuçlarına ilişkin istatistiksel incelemeler yapmak ve üniversite başarı sıralamalarını analiz etmek.

·         YÖKSİS kurumsal analiz raporlarını hazırlamak.

·         Eğitim ve öğretime ilişkin talep edilen özel inceleme raporlarını hazırlamak.

·         Bologna Süreci Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri faaliyetlerini yürütmek.

·         Yayın istatistiklerini hazırlamak.

·         Uluslararası ve ulusal üniversite sıralamalarını takip etmek ve raporlamak.

·         Mütevelli Heyete, eğitim ve öğretime ilişkin verileri içeren sunumlar hazırlamak.

·         Akreditasyon çalışmalarını yürütmek.

·         Akademik birimlere bilgilendirme ve eğitim çalıştayları düzenlemek.