BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğünün temel amacı, Başkent Üniversitesi fakülte, enstitü, yüksekokul ve eğitim araştırma merkezlerinin, eğitim-öğretim süreci kapsamında iç ve dış politika, amaç ve hedeflerini inceleyerek; belirlenen hedeflere ulaşma etkinliğini saptamak ve oluşturulan stratejik plan çerçevesinde ortaya konulan hedef ve standartlara ulaşılmasında birimlere etkin olarak destek vermektir.