İÇ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Koordinatörlük, öncelikle Üniversitede yürütülen eğitim-öğretim süreci, akademik personel, öğrenciler, mezunlar, araştırma ve yayın faaliyetleri, idari yapı ve hizmetler, mali yapı, uluslararası ilişkiler, tanıtım ve halkla ilişkiler, sektörel ilişkiler, kalite güvencesi, sürekli eğitim faaliyetleri ve yönetim ve kurum geliştirme faaliyetleri ile ilgili bilgilerin toplanabilmesi için “Bilgi Toplama Sistemi” geliştirmiş ve elektronik ortamda bu sistem faaliyete geçirilmiştir. “BTA” adı verilen bu sistemin ilk aşaması olarak; 10 Nisan 2006 tarihinde sistem akademik personelin erişimine açılmış ve personelden kişisel, eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili bilgilerin girilmesi talep edilmiştir. Elde edilen veriler analiz edilerek, iç değerlendirme ön raporu hazırlanmış, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna sunulmuştur. BTA 2008 yılından itibaren Bilim ve Araştırma Kuruluna devredilmiştir. İç değerlendirme çalışmalarının Koordinatörlüğümüz tarafından yapılmasına devam edilmektedir.