TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALAN ARAŞTIRMA KURULU

1. KLINIK ARASTIRMALAR
PROF. DR. Hakan ÖZKARDES
PROF.DR. A. Eftal YÜCEL
PROF. DR. Feride I. SAHIN
PROF. DR. Şule BULUT
DOÇ. DR. A. Fuat BÜYÜKLÜ
DOÇ. DR. Emine AKSOYDAN
YRD. DOÇ. DR. Elif DURUKAN
YRD. DOÇ. DR. Tolga Reşat AYDOS
ÖGR. GÖR. DR. Şebnem ILHAN

2. DENEYSEL ARASTIRMALAR
PROF. DR. Hakan ÖZKARDES
PROF.DR. A. Eftal YÜCEL
PROF. DR. Alı VARAN
PROF. DR. Feride I. SAHIN
PROF. DR. Sına UÇKAN
DOÇ. DR. A. Fuat BÜYÜKLÜ
YRD. DOÇ. DR. Tolga RESAT AYDOS
ÖGR. GÖR. DR. Şebnem ILHAN
DR. Didem BACANLI
İmdat AKMERMER

SOSYAL BESERI BILIMLER VE SANAT ALAN ARASTIRMA KURULU
PROF. DR. Abdülkadir VAROGLU
İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi
PROF. DR. Doğan Yasar AYHAN
Ticari Bilimler Fakültesi
PROF. DR. Sadegül AKBABA
Eğitim Fakültesi
PROF. DR. Can Mehmet HERSEK
Güzel sanatlar Fakültesi
PROF. Alı SEVGI
Konservatuvar
PROF. DR. Isıl BULUT
Sağlık Bilimleri Fakültesi
DOÇ. DR. O. Murat GÜVENIR
İletişim Fakültesi
PROF. DR. Ahmet MUMCU
Hukuk Fakültesi
FEN VE MÜHENDISLIK BILIMLERI ALAN ARASTIRMA KURULU
PROF. DR. Berna DENGIZ
Mühendislik Fakültesi (başkan)
PROF. DR. Zeki HAFIZOGULLARI
Hukuk Fakültesi
PROF. DR. Timur KARAÇAY
Mühendislik Fakültesi
PROF. DR. Osman ALTINTAS
Eğitim Fakültesi
PROF. DR. İsmail ERDEM
Fen Edebiyat Fakültesi
PROF. DR. İmdat KARA
Mühendislik Fakültesi
PROF. DR. Cevdet TEZCAN
Mühendislik Fakültesi
PROF. DR. Rahmi YAGBASAN
Fen Edebiyat Fakültesi

ETIK KURULLAR

1. KLINIK ARASTIRMALAR ETIK KURULU ÜYELERI
PROF. DR. Meral TUNCER (BASKAN)
PROF. DR. Feride I. SAHIN
PROF. DR. Remzi ERDEM
PROF. DR. Neslihan B. TÜTÜNCÜ
PROF. DR. Alpay TURAN SEZGIN
PROF. DR. Derya ALDEMIR
PROF. DR. Mete ÜNGÖR
PROF. DR. Murat DERBENT
PROF. DR. Bülent ÖZTÜRK
PROF. DR. Hamdı AKAN
DOÇ. DR. A. Canan YAZICI
YRD. DOÇ. DR. Dilek ÇÖKLELILER
YRD. DOÇ. DR. Reyhan DEMIRCIOGLU
YRD. DOÇ. DR. Didem SEVGILI GENÇAY
ÖGR. GÖR. DR. Rıfat Vedat YILDIRIM

2. HAYVAN DENEYLERI ETIK KURULU
PROF. DR. Hakan ÖZKARDES (BASKAN)
PROF. DR. A. EftaL YÜCEL
PROF. DR. Alı VARAN
PROF. DR. Feride IFFET SAHIN
PROF. DR. Sına UÇKAN
DOÇ. DR. A. Fuat BÜYÜKLÜ
YRD. DOÇ. DR. Tolga R. AYDOS
ÖGR. GÖR. DR. Şebnem ILHAN
DR. Didem BACANLI
İmdat AKMERMER

3. GIRISIMSEL OLMAYAN KLINIK ARASTIRMALAR ETIK KURULU
PROF. DR. Hakan ÖZKARDES (BASKAN)
PROF. DR. Füsun ÖNER EYÜBOGLU
PROF. DR. Hulusi B. ZEYNELOGLU
PROF. DR. Aras PIRAT
PROF. DR. Neslihan ARHUN
DOÇ. DR. H. Seyra ERBEK
DOÇ. DR. Umut Selda BAYRAKÇI
ÖGR. GÖR. DR. Vedat. R. YILDIRIM