Bilimsel Araştırma ve Etik Kurulları


Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Eftal YÜCEL (Başkan) Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Levent Naci ÖZLÜOĞLU Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Adnan TORGAY Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Cengiz TUNCAY Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Şaban Remzi ERDEM Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ayça ARMAN ÖZÇIRPICI Diş Hekimliği Fak.
Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Zeki KAVUNCUBAŞI Sağlık Bİlimleri Fak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler
Prof. Dr. A. Kadir VAROĞLU (Başkan) İkt. ve İd. Bil. Fak.
Prof. Dr. Özcan YAĞCI İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Kudret GÜVEN Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHAN Ticari Bilimler Fak.
Prof. Dr. Sadegül AKBABA Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK Güzel Sanatlar Fak.
Prof. Dr. Ali SEVGİ Konservatuvar
Prof. Dr. Işıl BULUT Sağlık Bilimleri Fak.
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN Ticari Bilimler Fak.

Fen ve Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Berna DENGİZ(Başkan) Mühendislik Fak.
Prof. Dr. Faruk ELALDI Mühendislik Fak.
Prof. Dr. Tahir YAVUZ Mühendislik Fak.
Prof. Dr. Ahmet Ziya AKTAŞ Mühendislik Fak.
Prof. Dr. İmdat KARA Mühendislik Fak.
Prof. Dr. Cevdet TEZCAN Mühendislik Fak.
Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN Fen Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Timur KARAÇAY Fen Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI Hukuk Fakültesi