BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü

 

Bilimsel Araştırma ve Etik Kurulları

Bilimsel Araştırma ve Etik Kurulları

Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Eftal YÜCEL (Başkan) - Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Levent Naci ÖZLÜOĞLU - Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Adnan TORGAY - Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Cengiz TUNCAY -  Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Şaban Remzi ERDEM - Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ayça ARMAN ÖZÇIRPICI - Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI - Sağlık Bİlimleri Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler
Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU (Başkan) - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Özcan YAĞCI - İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Kudret GÜVEN -  Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN - Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK - Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Prof. Dr. Ali SEVGİ -  Konservatuvar
Prof. Dr. Işıl BULUT -  Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fen ve Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Berna DENGİZ (Başkan) - Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Sami KARADENİZ -  Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Tahir YAVUZ - Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Ziya AKTAŞ - Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. İmdat KARA - Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Cevdet TEZCAN - Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN -  Fen Edebiyat Fakültesi