BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü

 

Alan Araştırma Kurulları

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALAN ARAŞTIRMA KURULU

 

Prof. Dr. Berna Dengiz (Başkan) (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Osman Altıntaş  (Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. İsmail Erdem (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. İmdat Kara  (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Cevdet Tezcan (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Rahmi Yağbasan (Fen-Edebiyat Fakültesi)

 

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ve SANAT ALAN ARAŞTIRMA KURULU

Prof. Dr. M. Abdülkadir Varoğlu (Başkan) (İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Kudret Güven (Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun (Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Can Mehmet Hersek (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Prof. Ali Sevgi  (Konservatuvar)

Prof. Dr. Işıl Bulut (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Özcan Yağcı (İletişim Fakültesi)

 

TIP ve SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KURULU

Prof. Dr. Hakan Özkardeş (Başkan)       

Prof. Dr. A. Eftal Yücel       

Prof. Dr. Emine Aksoydan            

Prof. Dr. Feride İ. Şahin                 

Prof. Dr. Şule Bulut                        

Prof. Dr. A. Fuat Büyüklü              

Doç. Dr. Tolga R. Aydos                

Dr. Öğretim Üyesi Elif Durukan              

Öğr. Gör. Dr. A. Şebnem İlhan