BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları

TIP ve SAĞLIK BİLİMLERİ

ETİK KURULLAR

 

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU

Prof. Dr. Hakan Özkardeş (Başkan)       

Prof. Dr. A. Eftal Yücel                  

Prof. Dr. Ali Varan                         

Prof. Dr. Feride İ. Şahin                 

Prof. Dr. A. Fuat Büyüklü

Doç. Dr. Tolga R. Aydos        

Öğretim Görevlisi Dr. A. Şebnem İlhan 

Dr. Didem Bacanlı                         

İmdat Akmermer                  

 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Prof. Dr. Hakan Özkardeş (Başkan)       

Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu    

Prof. Dr. Neslihan Arhun              

Prof. Dr. H. Seyra Erbek                

Doç. Dr. Taner Sezer                                 

Dr. Öğretim Üyesi R. Vedat Yıldırım     

 

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Prof. Dr. Meral Tuncer  (Başkan)                                    

Prof. Dr. Feride İ. Şahin                             

Prof. Dr. Armağan Altun                                                                                      

Prof. Dr. Remzi Erdem                              

Prof. Dr. Derya Aldemir                                                                                       

Prof. Dr. Hamdi Akan                                                                                                      

Prof. Dr. Neslihan B. Tütüncü                  

Prof. Dr. Mete Üngör                                                                                 

Prof. Dr. S. Esra Baskın

Prof. Dr. Bülent Öztürk

Doç. Dr. İsmail Cengiz Koçum

Doç. Dr. Jale K. Karabulut

Dr. Öğretim Üyesi Dr. Rıfat Vedat Yıldırım

Doç. Dr. Ezgi Aygün Eşitli            

Filiz Cangöz

           

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULLARI

 

SAĞLIK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULU

Prof. Dr. Ahmet Eftal Yücel (Başkan) (BÜTF İç Hastalıkları AbD/ Romatoloji BD)          

Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu (BÜTF Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları AbD)

Prof. Dr. Adnan Torgay (BÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AbD)

Prof. Dr. Cengiz Tuncay (BÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AbD)

Prof. Dr. Şaban Remzi Erdem (BÜTF Tıbbi Farmakoloji AbD)

Prof. Dr. Ayça Arman Özçırpıcı (BÜ Diş Hekimliği Fakültesi/ Ortodonti AbD)

Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı (BÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULU

Prof. Dr. Berna Dengiz (Başkan) (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Sami Karadeniz (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Tahir Yavuz (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Ahmet Ziya Aktaş (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. İmdat Kara (Mühendislik Fakültesi) 

Prof. Dr. Cevdet Tezcan (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Rahmi Yağbasan (Fen-Edebiyat Fakültesi)

 

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULU

Prof. Dr. M. Abdülkadir Varoğlu (Başkan) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Kudret Güven (Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun (Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Can Mehmet Hersek (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Prof. Ali Sevgi (Konservatuvar)

Prof. Dr. Işıl Bulut (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Özcan Yağcı (İletişim Fakültesi)