BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü

 

Alan Araştırma Kurulları

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALAN ARAŞTIRMA KURULU

1. KLİNİK ARAŞTIRMALAR
Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
Prof. Dr. A. Eftal YÜCEL
Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN
Prof. Dr. Şule BULUT
Doç. Dr. A. Fuat BÜYÜKLÜ
Doç. Dr. Emine AKSOYDAN
Yrd. Doç. Dr. Elif DURUKAN
Yrd. Doç  Dr. Tolga Reşat AYDOS
Öğr. Gör. Dr. Şebnem İLHAN

2. DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
Prof.Dr. A. Eftal YÜCEL
Prof. Dr. Ali VARAN
Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN
Prof. Dr. Sina UÇKAN
Doç. Dr. A. Fuat BÜYÜKLÜ
YRD. DOÇ. DR. Tolga REŞAT AYDOS
Öğr. Gör. Dr. Şebnem ILHAN
Dr. Didem BACANLI
İmdat AKMERMER

SOSYAL BEŞERİ BİLİMLER VE SANAT ALAN ARAŞTIRMA KURULU
Prof. Dr. Abdülkadir VAROĞLU(Başkan)
İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK
Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Ali SEVGI
Konservatuvar
Prof. Dr. Işıl BULUT
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Özcan YAĞCI
İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Kudret GÜVEN
Hukuk Fakültesi


FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALAN ARAŞTIRMA KURULU
Prof. Dr. Berna DENGİZ (Başkan)
Mühendislik Fakültesi 
Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İsmail ERDEM
Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. İmdat KARA
Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Cevdet TEZCAN
Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN
Fen Edebiyat Fakültesi

ETİK KURULLAR

1. KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Meral TUNCER (BASKAN)
Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN
Prof. Dr. Remzi ERDEM
Prof. Dr. Neslihan B. TÜTÜNCÜ
Prof. Dr. Alpay TURAN SEZGİN
Prof. Dr. Derya ALDEMIR
Prof. Dr. Mete ÜNGÖR
Prof. Dr. Murat DERBENT
Prof. Dr. Bülent ÖZTÜRK
Prof. Dr. Hamdı AKAN
Doç. Dr. A. Canan YAZICI
Yrd. Doç. Dr. Dilek ÇÖKLELiLER
Yrd. Doç. Dr. Reyhan DEMİRCİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Didem SEVGİLİ GENÇAY
Öğr. Gör. Dr. Rıfat Vedat YILDIRIM

2. HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULU
Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (BAŞKAN)
Prof. Dr. A. EftaL YÜCEL
Prof. Dr. Ali VARAN
Prof. Dr. Feride İFFET ŞAHİN
Prof. Dr. Sina UÇKAN
Doç. Dr. A. Fuat BÜYÜKLÜ
Yrd. Doç. Dr. Tolga R. AYDOS
Öğr. Gör. Dr. Şebnem İLHAN
Dr. Didem BACANLI
İmdat AKMERMER

3. GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (BAŞKAN)
Prof. Dr. Füsun ÖNER EYÜBOĞLU
Prof. Dr. Hulusi B. ZEYNELOĞLU
Prof. Dr. Aras PIRAT
Prof. Dr. Neslihan ARHUN
Doç. Dr. H. Seyra ERBEK
Doç. Dr. Umut Selda BAYRAKÇI
Öğr. Gör. Dr. Vedat. R. YILDIRIM