BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü

 

İç Değerlendirme Süreci

Koordinatörlük öncelikle Üniversitede yürütülen eğitim-öğretim süreci, akademik personel, öğrenciler, mezunlar, araştırma ve yayın faaliyetleri, idari yapı ve hizmetler, mali yapı, uluslararası ilişkiler, tanıtım ve halkla ilişkiler, sektörel ilişkiler, kalite güvencesi, sürekli eğitim faaliyetleri ve yönetim ve kurum geliştirme faaliyetleri ile ilgili bilgilerin toplanabilmesi için bir Bilgi Toplama Sistemi geliştirmiş ve elektronik ortamda bu sistemi faaliyete geçirmiştir. BTA adı verilen bu sistemin ilk aşaması olarak 10 Nisan 2006 tarihinde sistem Akademik personelin erişimine açılmış ve personelden kişisel ve eğitim-öğretim ve araştırma yayın faaliyetleri ile ilgili bilgilerin girilmesi talep edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi yapılarak iç değerlendirme ön raporu birinci kısmı hazırlanmış, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’na sunulmuştur. Eş zamanlı olarak Üniversite bünyesinde çalışan diğer birimlerden öğrenciler, mezunlar, idari yapı ve hizmetler, mali yapı, uluslararası ilişkiler, tanıtım ve halkla ilişkiler, sektörel ilişkiler, kalite güvencesi, sürekli eğitim faaliyetleri ve yönetim ve kurum geliştirme faaliyetleri ile ilgili veriler toplanarak İç Değerlendirme Raporu çalışmaları tamamlanmıştır.  BTA 2008 yılından itibaren Bilim ve Araştırma Kurulu’na devredilmiştir. İç değerlendirme çalışmaları Koordinatörlüğümüz tarafından yapılmaya devam etmektedir.

İletişim

Dr. Gamze Sonbay

Koordinatör

Tel: 0-312-246 66 66 /2078

E-Posta: gamze@baskent.edu.tr

Ayça Sertoğlu

Uzman

Tel: 0-312-246 67 40

E-posta: aycat@baskent.edu.tr