STRATEJİK PLANLAMA

Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iç değerlendirme kapsamında toplanan bilgiler dikkate alınarak üniversite stratejik planının hazırlanması gerekmektedir. İç değerlendirme süreci sonrasında ortaya çıkan mevcut durum göz önünde bulundurularak, üniversite bünyesinde yer alan her bir birimden performans ölçütleri, hedefleri, sunulan hedeflere ulaşmak için öngörecekleri stratejiler ve bu kapsamda talep edecekleri yaptırım ve düzenlemeler ile ilgili bilgileri de içeren iyileştirme eylem planları dikkate alınarak, Başkent Üniversitesi 2010-2015 Stratejik Planı hazırlanmıştı.

Başkent Üniversitesi Stratejik Planı "2013 Yılına İlişkin Değerlendirmeler" Sunumu

2016 Ocak ayı itibariyle, 2016-2023 dönemini kapsayacak olan Stratejik Plan yürürlükte olup; bu süreçte, Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü, uluslararası bilimsel araştırmaların yapılmasının ve ortak iş üretilmesinin; hem kurumlar, hem de araştırmacılar için cazip hale getirilmesi görevini yürütecek araştırma ofisi olarak çalışacaktır.

Başkent Üniversitesi 2016-2023 Stratejik Planına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz

Başkent Üniversitesi 2016-2023 Stratejik Planı

Başkent Üniversitesi 2016-2023 Stratejik Planı Eylem Planları