BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü

 

Alan Araştırma Kurulları

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALAN ARAŞTIRMA KURULU

Prof. Dr. Berna Dengiz (Başkan) (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Osman Altıntaş  (Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. İmdat Kara  (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Rahmi Yağbasan (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Sami Karadeniz (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Yusuf Tansel İç (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Dilek Çökeliler (Mühendislik Fakültesi)

 

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ve SANAT ALAN ARAŞTIRMA KURULU

Prof. Dr. M. Abdülkadir Varoğlu (Başkan) (İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu  (Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun (Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu (Eğitim Fakültesi)                       

Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Hidayet Hale Künüçen  (İletişim Fakültesi)

Prof. Dr. Özcan Yağcı (İletişim Fakültesi)

 

TIP ve SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KURULU

Prof. Dr. Hakan Özkardeş                

Prof. Dr. A. Eftal Yücel                   

Prof. Dr. Feride İ. Şahin                                   

Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok               

Prof. Dr. Resmiye Ebru Tirali                       

Prof. Dr. Tolga R. Aydos         

Prof. Dr. Ayşe Arzu Yiğit    

Doç. Dr. Seda Türkoğlu Babakurban

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Elif Durukan