BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü

 

Stratejik Planlama

Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği"nin 19. maddesi gereğince, iç değerlendirme kapsamında toplanan bilgiler dikkate alınarak üniversite stratejik planının hazırlanması gerekmektedir. İç değerlendirme süreci sonrasında ortaya çıkan mevcut durum göz önünde bulundurularak, üniversite bünyesinde yer alan her bir birimden performans ölçütleri, hedefleri, sunulan hedeflere ulaşmak için öngörecekleri stratejiler ve bu kapsamda talep edecekleri yaptırım ve düzenlemeler ile ilgili bilgileri de içeren iyileştirme eylem planları dikkate alınarak Başkent Üniversitesi 2010-2015 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Üniversitemiz 2016-2023 Dönemi Stratejik Planı yürürlükte olup; tüm akademik birimlerimizin hedef ve eylemleri ayrıntılı olarak yer almıştır.

Başkent Üniversitesi 2010-2015 Stratejik Planı İçin tıklayınız.

Başkent Üniversitesi 2016-2023 Stratejik Planı İçin tıklayınız.

Eylem Planları (Beyaz Kitap) için tıklayınız.

Eylem Destek Planları (Sarı Kitap) için tıklayınız.