BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi