BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları

TIP ve SAĞLIK BİLİMLERİ

ETİK KURULLAR

 

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU

Prof. Dr. Hakan Özkardeş (Başkan)       

Prof. Dr. A. Eftal Yücel                  

Prof. Dr. Ali Varan                         

Prof. Dr. Feride İ. Şahin                                

Prof. Dr. Tolga R. Aydos                 

Prof Dr. Ayşe Arzu Yiğit    

Doç. Dr. Seda Türkoğlu Babakurban

Vet. Hek. Sinem Pehlivan                                                               

Özgül Süzen  

 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Prof. Dr. Hakan Özkardeş (Başkan)       

Prof. Dr. Ayşe Elif Küpeli                

Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok               

Prof. Dr. Neslihan Arhun                 

Prof. Dr. H. Seyra Erbek                  

Prof. Dr. Taner Sezer                        

Dr. Öğr. Üyesi R. Vedat Yıldırım   

 

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Prof. Dr. Ş. Remzi Erdem (Başkan)    (BÜTF Tıbbi Farmakoloji AD)

Prof. Dr. Bülent Öztürk  (Başkan Yardımcısı)    (BÜTF Üroloji AD)     

 Prof. Dr. S. Esra Baskın   (BÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD)        

 Prof. Dr. Neslihan Başçıl Tütüncü   (BÜTF İç Hastalıkları AD/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD)  

 Prof. Dr. Nilgün Ö. Alptekin (BÜ Diş Hekimliği Fakültesi/ Periodontoloji AD)

 Prof. Dr. Serdar Dilbaz (SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum SUAM)

 Doç. Dr. Gülay Ulusal Okyay (SBÜ Dişkapi Yıldırım Beyazıt SUAM  Nefroloji Kliniği)

 Uzm. Dr. Alpay Yeşilaltay  (BÜTF Hematoloji BD)   

 Prof. Dr. Meriç Yavuz Çolak (BÜTF Biyoistatistik AD)                                                                                                     

 Prof. Dr. İsmail Cengiz Koçum (BÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü)

 Doç. Dr. Ezgi Aygün Eşitli (BÜ Hukuk Fakültesi)

 Dr. Öğretim Üyesi Dr. Rıfat Vedat Yıldırım (Raportör)  (BÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD)  

H. Serhat Serdaroğlu (Sağlık Mensubu Olmayan Üye)     

Emine Acar (Kurul Sekreteri)   

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULLARI

 

SAĞLIK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULU

Prof. Dr. Ahmet Eftal Yücel (Başkan) (BÜTF İç Hastalıkları AbD/ Romatoloji BD)          

Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu (BÜTF Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları AbD)

Prof. Dr. Adnan Torgay (BÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AbD)

Prof. Dr. Cengiz Tuncay (BÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AbD)

Prof. Dr. Şaban Remzi Erdem (BÜTF Tıbbi Farmakoloji AbD)

Prof. Dr. Ayça Arman Özçırpıcı (BÜ Diş Hekimliği Fakültesi/ Ortodonti AbD)

Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı (BÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULU

Prof. Dr. Berna Dengiz (Başkan) (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Sami Karadeniz (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Tahir Yavuz (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Ahmet Ziya Aktaş (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. İmdat Kara (Mühendislik Fakültesi) 

Prof. Dr. Hakkı Polat Gülkan (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Rahmi Yağbasan (Fen-Edebiyat Fakültesi)

 

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULU

Prof. Dr. M. Abdülkadir Varoğlu (Başkan) (İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu  (Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun (Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu (Eğitim Fakültesi)                       

Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Hidayet Hale Künüçen  (İletişim Fakültesi)

Prof. Dr. Özcan Yağcı (İletişim Fakültesi)